Добредојдовте на нашата нова веб страна - ние сме тие што се грижат за вашиот бизнис…

Финансово работење

Нашата цел е Вие да се фокусирате на Вашиот бизнис и на оставурање профит, а ние да бидеме Вашиот бизнис сервис...

Материјално работење

Лагер листи, пописни листи, испратници со процент на добивка, заработка по коминтенти, набавка по коминтенти...

Девизно работење

ЏО-КО-КО Книговодственото биро Ви стои на располагање за вршење на сите банкарски услуги...

Годишни сметки

Изработуваме завршна сметка по претходно доставена комплетна и чиста документација...

Инфо за компании

Изјави од клиенти

Следете не на социјалните мрежи!